Chi nhánh Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín tại Ninh Thuận

Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín có tổng cộng 7 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 4 quận huyện của Tỉnh Ninh Thuận. Các chi nhánh và phòng giao dịch tập trung chủ yếu ở Thành Phố Phan Rang-Tháp Chàm 4 địa điểm, Huyện Ninh Phước 1 địa điểm, Huyện Ninh Hải 1 địa điểm, Huyện Ninh Sơn 1 địa điểm, ...

Chi nhánh Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín tại quận/huyện của Ninh Thuận