PGD Bắc Lý

  • Địa chỉ: Phường Bắc Lý, Thành phố Đồng Hới, Quảng Bình
  • Số điện thoại: 052 385 3853 và 052 385 3999

Bản đồ đường đi đến PGD Bắc Lý


Các chi nhánh khác