PGD Đồng Hới

  • Địa chỉ: 252 Trần Hưng Đạo, Phường Nam Lý, Thành phố Đồng Hới, Quảng Bình
  • Số điện thoại: 052 384 7847 và 052 385 5666
  • Số Fax: 052 385 5444

Bản đồ đường đi đến PGD Đồng Hới


Các chi nhánh khác