Sacombank Chi nhánh Long Biên

 • Địa chỉ: 484 Nguyễn Văn Cừ, Gia Thụy, Long Biên, Hà Nội
 • Số điện thoại: 024 3652 2055
 • Số Fax: 024 3652 2066
 • Thông tin thêm:

Các dịch vụ tại Chi nhánh Long Biên ngân hàng Sacombank

 • In sao kê tài khoản
 • Kiểm đếm tiền
 • Lập lệnh chuyển tiền và Sec
 • Chuyền tiền lương theo lô
 • Dịch vụ thẻ
 • Thay thế đổi mới thẻ
 • Đảm bảo
 • Rút tiền mặt
 • Quản lý tài sản
 • Dịch vụ cho vay
 • Các dịch vụ ngân hàng quốc tế

Bản đồ đường đi đến Chi nhánh Long Biên

Sacombank gần Chi nhánh Long Biên