Sacombank PGD Phú Xuyên

 • Địa chỉ: Km36, Quốc Lộ 1A, Tiểu Khu Thao Chính, Thị Trấn Phú Xuyên, H.Phú Xuyên - Tp.Hà Nội
 • Số điện thoại: 024 3297 9633
 • Số Fax: Từt hứ2đ ếnthứ67h30đến5h30CN7h30đến11h30
 • Thông tin thêm:
 • Trực thuộc: Chi nhánh Hà Nội

Các dịch vụ tại PGD Phú Xuyên ngân hàng Sacombank

 • In sao kê tài khoản
 • Kiểm đếm tiền
 • Lập lệnh chuyển tiền và Sec
 • Chuyền tiền lương theo lô
 • Dịch vụ thẻ
 • Thay thế đổi mới thẻ
 • Đảm bảo
 • Rút tiền mặt
 • Quản lý tài sản
 • Dịch vụ cho vay
 • Các dịch vụ ngân hàng quốc tế

Bản đồ đường đi đến PGD Phú Xuyên

Sacombank gần PGD Phú Xuyên