Sacombank PGD Lạch Tray

 • Địa chỉ: 276A Lạch Tray, Quận Ngô Quyền, Tp. Hải Phòng
 • Số điện thoại: 022 5373 4016
 • Số Fax: 022 5373 4017
 • Thông tin thêm:
 • Trực thuộc: Chi nhánh Hải Phòng

Các dịch vụ tại PGD Lạch Tray ngân hàng Sacombank

 • In sao kê tài khoản
 • Kiểm đếm tiền
 • Lập lệnh chuyển tiền và Sec
 • Chuyền tiền lương theo lô
 • Dịch vụ thẻ
 • Thay thế đổi mới thẻ
 • Đảm bảo
 • Rút tiền mặt
 • Quản lý tài sản
 • Dịch vụ cho vay
 • Các dịch vụ ngân hàng quốc tế

Bản đồ đường đi đến PGD Lạch Tray

Sacombank gần PGD Lạch Tray