Sacombank Chi nhánh Trung Tâm

 • Địa chỉ: 266-268 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 8, Quận 3, Thành Phố Hồ Chí Minh
 • Số điện thoại: 028 3932 0420
 • Số Fax: 028 3932 0424
 • Thông tin thêm:

Các dịch vụ tại Chi nhánh Trung Tâm ngân hàng Sacombank

 • In sao kê tài khoản
 • Kiểm đếm tiền
 • Lập lệnh chuyển tiền và Sec
 • Chuyền tiền lương theo lô
 • Dịch vụ thẻ
 • Thay thế đổi mới thẻ
 • Đảm bảo
 • Rút tiền mặt
 • Quản lý tài sản
 • Dịch vụ cho vay
 • Các dịch vụ ngân hàng quốc tế

Bản đồ đường đi đến Chi nhánh Trung Tâm

Sacombank gần Chi nhánh Trung Tâm