Sacombank PGD Kiến Thiết

 • Địa chỉ: 83A Lê Văn Việt, Kp3, Phườnghiệp Phú, Quận 9, Thành Phố Hồ Chí Minh
 • Số điện thoại: 028 3736 0541
 • Số Fax: 028 3736 0544
 • Thông tin thêm:
 • Trực thuộc: Chi nhánh Quận 9

Các dịch vụ tại PGD Kiến Thiết ngân hàng Sacombank

 • In sao kê tài khoản
 • Kiểm đếm tiền
 • Lập lệnh chuyển tiền và Sec
 • Chuyền tiền lương theo lô
 • Dịch vụ thẻ
 • Thay thế đổi mới thẻ
 • Đảm bảo
 • Rút tiền mặt
 • Quản lý tài sản
 • Dịch vụ cho vay
 • Các dịch vụ ngân hàng quốc tế

Bản đồ đường đi đến PGD Kiến Thiết

Sacombank gần PGD Kiến Thiết