Chi nhánh Sacombank Lạng Sơn

Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín có tổng cộng 2 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 1 quận huyện của Tỉnh Lạng Sơn. Các chi nhánh và phòng giao dịch tập trung chủ yếu ở Thành Phố Lạng Sơn 2 địa điểm, ...

Chi nhánh, phòng giao dịch lớn của Sacombank Lạng Sơn


  • Thành Phố Lạng Sơn
  • PGD Đồng Đăng

    183 - khu Dây Thép - thị trấn Đồng Đăng - Huyện Can Lộc, Lạng Sơn

  • Chi nhánh Lạng Sơn

    8 Ngô Quyền, Vĩnh Trại, Lạng Sơn

Chi nhánh Ngân hàng Sacombank tại Lạng Sơn