Sacombank PGD Ngã Năm

 • Địa chỉ: Lô 15,16 Ktmtt Ngã Năm, Mai Thanh Thế, Thị Trấn. Ngã Năm, Huyện Ngã Năm, Sóc Trăng
 • Số điện thoại: 029 9352 4528
 • Số Fax: 029 9352 4522
 • Thông tin thêm:
 • Trực thuộc: Chi nhánh Sóc Trăng

Các dịch vụ tại PGD Ngã Năm ngân hàng Sacombank

 • In sao kê tài khoản
 • Kiểm đếm tiền
 • Lập lệnh chuyển tiền và Sec
 • Chuyền tiền lương theo lô
 • Dịch vụ thẻ
 • Thay thế đổi mới thẻ
 • Đảm bảo
 • Rút tiền mặt
 • Quản lý tài sản
 • Dịch vụ cho vay
 • Các dịch vụ ngân hàng quốc tế

Bản đồ đường đi đến PGD Ngã Năm

Sacombank gần PGD Ngã Năm