Sacombank Chi nhánh Thừa Thiên Huế

 • Địa chỉ: 126 Nguyễn Huệ, Phường Phú Nhuận, Thành Phố Huế, Thừa Thiên Huế
 • Số điện thoại: 023 4383 4979
 • Số Fax: 023 4383 4980
 • Thông tin thêm:

Các dịch vụ tại Chi nhánh Thừa Thiên Huế ngân hàng Sacombank

 • In sao kê tài khoản
 • Kiểm đếm tiền
 • Lập lệnh chuyển tiền và Sec
 • Chuyền tiền lương theo lô
 • Dịch vụ thẻ
 • Thay thế đổi mới thẻ
 • Đảm bảo
 • Rút tiền mặt
 • Quản lý tài sản
 • Dịch vụ cho vay
 • Các dịch vụ ngân hàng quốc tế

Bản đồ đường đi đến Chi nhánh Thừa Thiên Huế

Sacombank gần Chi nhánh Thừa Thiên Huế