Ngân hàng Sacombank Thị Xã Châu Đốc An Giang

Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín có tổng cộng 2 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Thị Xã Châu Đốc.

Chi nhánh Sacombank ở Thị Xã Châu Đốc An Giang

Sacombank PGD Núi Sam
  • PGD Núi Sam

    9 Tân Lộ Kiều Lương, Khu Vĩnh Đông, Phường Núi Sam, Thị Xã Châu Đốc, An Giang

  • Sacombank PGD Châu Đốc