Ngân hàng Sacombank Huyện Giá Rai Bạc Liêu

Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Giá Rai.

  • PGD Hộ Phòng

    151-153 QL 1A - ấp 2 TT Hộ Phòng, Gía Rai, Bạc Liêu