Ngân hàng Sacombank Bắc Ninh Bắc Ninh

Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Thành Phố Bắc Ninh.

Chi nhánh Sacombank ở Bắc Ninh Bắc Ninh

Sacombank PGD Nguyễn Gia Thiều