Ngân hàng Sacombank Quế Võ Bắc Ninh

Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Quế Võ.

Chi nhánh Sacombank ở Quế Võ Bắc Ninh

Sacombank PGD Quế Võ
  • PGD Quế Võ

    100 Khu 1, Thị Trấn Phố Mới, Huyện Quế Võ, Bắc Ninh