Ngân hàng Sacombank Quận Cái Răng Cần Thơ

Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Quận Cái Răng.

  • PGD Cái Răng

    415 - 418 Quốc lộ 1A, KV Yên Hạ, Phường Lê Bình, Quận Cái Răng, Thành phố Cần Thơ