Sacombank Thốt Nốt Cần Thơ

Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Quận Thốt Nốt.

Chi nhánh Sacombank ở Thốt Nốt Cần Thơ

Sacombank PGD Thốt Nốt
  • PGD Thốt Nốt

    521 Quốc Lộ 91, Kv Long Thạnh A, P. Thốt Nốt, Q. Thốt Nốt, Tp Cần Thơ