Ngân hàng Sacombank Vĩnh Thạnh Cần Thơ

Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Vĩnh Thạnh.

Chi nhánh Sacombank ở Vĩnh Thạnh Cần Thơ

Sacombank PGD Vĩnh Thạnh
  • PGD Vĩnh Thạnh

    1315B - 1315C Ấp Vĩnh Quới, Thị Trấn. Vĩnh Thạnh, Huyện Vĩnh Thạnh, Thành Phố Cần Thơ