Ngân hàng Sacombank Chư Sê Gia Lai

Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Chư Sê.

Chi nhánh Sacombank ở Chư Sê Gia Lai

Sacombank PGD Chư Sê
  • PGD Chư Sê

    749 -751 Hùng Vương, Thị Trấn Chư Sê, H. Chư Sê, Gia Lai