Ngân hàng Sacombank Phủ Lý Hà Nam

Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Thành Phố Phủ Lý.

Chi nhánh Sacombank ở Phủ Lý Hà Nam

Sacombank Chi nhánh Hà Nam
  • Chi nhánh Hà Nam

    189 Lê Công Thanh , Phường Minh Khai, Thành Phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam