Sacombank Tây Hồ Hà Nội

Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín có tổng cộng 2 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Quận Tây Hồ.

Chi nhánh Sacombank ở Tây Hồ Hà Nội

Sacombank PGD Thụy Khuê
  • PGD Thụy Khuê

    82 Thụy Khuê - Phường Thụy Khuê - Quận Tây Hồ - Tp.Hà Nội

  • Sacombank PGD Tây Hồ
    • PGD Tây Hồ

      71 Xuân La - Phường Xuân La - Quận Tây Hồ - Tp.Hà Nội