Sacombank Từ Liêm Hà Nội

Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Từ Liêm.

Chi nhánh Sacombank ở Từ Liêm Hà Nội