Ngân hàng Sacombank Huyện Cam Lâm Khánh Hòa

Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Cam Lâm.

  • PGD Cam Lâm

    Quốc lộ 1A, tổ dân phố Nghĩa Đông, Thị Trấn. Cam Đức, Huyện Cam Lâm, Khánh Hòa