Ngân hàng Sacombank Thị Xã Cam Ranh Khánh Hòa

Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Thị Xã Cam Ranh.

  • PGD Cam Ranh

    134-136 QL 1, Phường Ba Ngòi, Cam Ranh, Khánh Hòa