Ngân hàng Sacombank Huyện Ninh Hòa Khánh Hòa

Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Ninh Hòa.