Ngân hàng Sacombank Ninh Hòa Khánh Hòa

Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Ninh Hòa.

Chi nhánh Sacombank ở Ninh Hòa Khánh Hòa

Sacombank Chi nhánh Ninh Hòa
  • Chi nhánh Ninh Hòa

    268 Tổ Dân Phố 5, Đường Nguyễn Thị Ngọc Oanh, Phường Ninh Hiệp, Tx Ninh Hòa, Khánh Hòa

  • Sacombank PGD Ninh Hòa