Ngân hàng Sacombank Huyện Vạn Ninh Khánh Hòa

Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Vạn Ninh.

  • PGD Vạn Ninh

    128 Hùng Vương, Thị trấn Vạn Giã, Vạn Ninh, Khánh Hòa