Sacombank Giồng Giềng Kiên Giang

Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Giồng Giềng.

Chi nhánh Sacombank ở Giồng Giềng Kiên Giang

Sacombank PGD Giồng Riềng
  • PGD Giồng Riềng

    94-95 Khu Nội Ô, Thị Trấn. Giồng Riềng, Huyện Giồng Riềng, Kiên Giang