Ngân hàng Sacombank Thái Hoà Nghệ An

Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Thị Xã Thái Hoà.

Chi nhánh Sacombank ở Thái Hoà Nghệ An