Ngân hàng Sacombank Ninh Hải Ninh Thuận

Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Ninh Hải.

Chi nhánh Sacombank ở Ninh Hải Ninh Thuận

Sacombank Bưu Điện Ninh Hải