Ngân hàng Sacombank Mỹ Xuyên Sóc Trăng

Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín có tổng cộng 2 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Mỹ Xuyên.

Chi nhánh Sacombank ở Mỹ Xuyên Sóc Trăng

Sacombank PGD Mỹ Xuyên
  • PGD Mỹ Xuyên

    16 Lê Lợi, Thị Trấn Mỹ Xuyên, Huyện Mỹ Xuyên, Soc Trang

  • Sacombank PGD Thạnh Phú