Ngân hàng Sacombank Thái Nguyên Thái Nguyên

Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Thành Phố Thái Nguyên.

Chi nhánh Sacombank ở Thái Nguyên Thái Nguyên

Sacombank Chi nhánh Thái Nguyên