Ngân hàng Sacombank Cầu Ngang Trà Vinh

Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Cầu Ngang.

Chi nhánh Sacombank ở Cầu Ngang Trà Vinh

Sacombank PGD Cầu Ngang
  • PGD Cầu Ngang

    Khóm Minh Thuận A, Thị Trấn. Cầu Ngang, Huyện Cầu Ngang, Trà Vinh