Ngân hàng Sacombank Trà Vinh Trà Vinh

Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Thị Xã Trà Vinh.

Chi nhánh Sacombank ở Trà Vinh Trà Vinh

Sacombank Chi nhánh Trà Vinh