Ngân hàng Sacombank Thành Phố Vĩnh Long Vĩnh Long

Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín có tổng cộng 2 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Thành Phố Vĩnh Long.

  • PGD 30 tháng 4

    Lô 3, số 1 Đường 30/4, Phường 1, Thị xã Vĩnh Long, Vĩnh Long

  • Chi nhánh Vĩnh Long

    156 Nguyễn Huệ, Phường2, Thị xã Vĩnh Long, Vĩnh Long