Sacombank Chi nhánh Bắc Ninh

 • Địa chỉ: 122 Trần Phú, Đông Ngàn, Tx Từ Sơn, Bắc Ninh
 • Số điện thoại: 022 2374 3965
 • Số Fax: 022 2376 0352
 • Thông tin thêm:

Các dịch vụ tại Chi nhánh Bắc Ninh ngân hàng Sacombank

 • In sao kê tài khoản
 • Kiểm đếm tiền
 • Lập lệnh chuyển tiền và Sec
 • Chuyền tiền lương theo lô
 • Dịch vụ thẻ
 • Thay thế đổi mới thẻ
 • Đảm bảo
 • Rút tiền mặt
 • Quản lý tài sản
 • Dịch vụ cho vay
 • Các dịch vụ ngân hàng quốc tế

Bản đồ đường đi đến Chi nhánh Bắc Ninh

Sacombank gần Chi nhánh Bắc Ninh