Sacombank PGD Cái Khế

 • Địa chỉ: 81 - 83 Trần Văn Khéo, Phường Cái Khế, Quận Ninh Kiều, Thành Phố Cần Thơ
 • Số điện thoại: 029 2376 1687
 • Thông tin thêm:

Các dịch vụ tại PGD Cái Khế ngân hàng Sacombank

 • In sao kê tài khoản
 • Kiểm đếm tiền
 • Lập lệnh chuyển tiền và Sec
 • Chuyền tiền lương theo lô
 • Dịch vụ thẻ
 • Thay thế đổi mới thẻ
 • Đảm bảo
 • Rút tiền mặt
 • Quản lý tài sản
 • Dịch vụ cho vay
 • Các dịch vụ ngân hàng quốc tế

Bản đồ đường đi đến PGD Cái Khế

Sacombank gần PGD Cái Khế