Sacombank PGD Ninh Kiều

 • Địa chỉ: 168C Ba Tháng Hai, Ninh Kiều, Cần Thơ
 • Số điện thoại: 029 2374 0611
 • Thông tin thêm:
 • Trực thuộc: Chi nhánh Cần Thơ

Các dịch vụ tại PGD Ninh Kiều ngân hàng Sacombank

 • In sao kê tài khoản
 • Kiểm đếm tiền
 • Lập lệnh chuyển tiền và Sec
 • Chuyền tiền lương theo lô
 • Dịch vụ thẻ
 • Thay thế đổi mới thẻ
 • Đảm bảo
 • Rút tiền mặt
 • Quản lý tài sản
 • Dịch vụ cho vay
 • Các dịch vụ ngân hàng quốc tế

Bản đồ đường đi đến PGD Ninh Kiều

Sacombank gần PGD Ninh Kiều