Sacombank Chi nhánh Khánh Hòa

 • Địa chỉ: 76 Quang Trung, Phường Lộc Thọ, Nha Trang, Khánh Hòa
 • Số điện thoại: 025 8381 7594
 • Số Fax: 025 8381 7698
 • Thông tin thêm:

Các dịch vụ tại Chi nhánh Khánh Hòa ngân hàng Sacombank

 • In sao kê tài khoản
 • Kiểm đếm tiền
 • Lập lệnh chuyển tiền và Sec
 • Chuyền tiền lương theo lô
 • Dịch vụ thẻ
 • Thay thế đổi mới thẻ
 • Đảm bảo
 • Rút tiền mặt
 • Quản lý tài sản
 • Dịch vụ cho vay
 • Các dịch vụ ngân hàng quốc tế

Bản đồ đường đi đến Chi nhánh Khánh Hòa

Sacombank gần Chi nhánh Khánh Hòa