Sacombank PGD Lê Hồng Phong

 • Địa chỉ: 892 Lê Hồng Phong, Phước Hòa, Nha Trang, Khánh Hòa
 • Số điện thoại: 025 8388 9192
 • Số Fax: 025 8388 9194
 • Thông tin thêm:
 • Trực thuộc: Chi nhánh Khánh Hòa

Các dịch vụ tại PGD Lê Hồng Phong ngân hàng Sacombank

 • In sao kê tài khoản
 • Kiểm đếm tiền
 • Lập lệnh chuyển tiền và Sec
 • Chuyền tiền lương theo lô
 • Dịch vụ thẻ
 • Thay thế đổi mới thẻ
 • Đảm bảo
 • Rút tiền mặt
 • Quản lý tài sản
 • Dịch vụ cho vay
 • Các dịch vụ ngân hàng quốc tế

Bản đồ đường đi đến PGD Lê Hồng Phong

Sacombank gần PGD Lê Hồng Phong