Chi nhánh Sacombank Phú Thọ

Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 1 quận huyện của Tỉnh Phú Thọ. Các chi nhánh và phòng giao dịch tập trung chủ yếu ở Thành Phố Việt Trì 1 địa điểm, ...

Chi nhánh, phòng giao dịch lớn của Sacombank Phú Thọ


  • Thành Phố Việt Trì
  • Chi nhánh Phú Thọ

    1482 Hùng Vương, Phường Gia Cẩm, Thành phố Việt Trì, Phú Thọ

Chi nhánh Ngân hàng Sacombank tại Phú Thọ