Ngân hàng Sacombank Việt Trì Phú Thọ

Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Thành Phố Việt Trì.

Chi nhánh Sacombank ở Việt Trì Phú Thọ

Sacombank Chi nhánh Phú Thọ