Ngân hàng Sacombank Quảng Bình

Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín có tổng cộng 6 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 3 quận huyện của Tỉnh Quảng Bình. Các chi nhánh và phòng giao dịch tập trung chủ yếu ở Thành Phố Đồng Hới 4 địa điểm, Huyện Bố Trạch 1 địa điểm, Huyện Quảng Trạch 1 địa điểm, ...

Chi nhánh, phòng giao dịch Sacombank Quảng Bình

Thành Phố Đồng Hới
Huyện Bố Trạch
Huyện Quảng Trạch
  • PGD Ba Đồn

    Khu Phố 1, Thị Trấn.Ba Đồn, Huyện Quảng Trạch, Quảng Bình

Thành Phố Đồng Hới
  • PGD Đồng Sơn

    81 Lý Thái Tổ, Phường Bắc Nghĩa, Thành Phố Đồng Hới, Quảng Bình

  • PGD Bắc Lý

    Phường Bắc Lý, Thành Phố Đồng Hới, Quảng Bình

Chi nhánh Ngân hàng Sacombank tại Quảng Bình