PGD Đồng Hới ngân hàng Sacombank

  • Địa chỉ: 252 Trần Hưng Đạo, Phường Nam Lý, Thành phố Đồng Hới, Quảng Bình
  • Số điện thoại: 0232 3847 847 và 0232 3855 666
  • Số điện thoại cũ: 052 3847 847 và 052 3855 666 (Mã vùng cũ)
  • Số Fax: 0232 3855 444
  • Số Fax Cũ: 052 3855 444

Bản đồ đường đi đến PGD Đồng Hới


Các chi nhánh khác