Sacombank PGD Vĩnh Châu

 • Địa chỉ: 247A Đường 30/4, Thị Trấn Vĩnh Châu, Vĩnh Châu, Sóc Trăng
 • Số điện thoại: 029 9391 1567
 • Số Fax: 029 9391 1555
 • Thông tin thêm:
 • Trực thuộc: Chi nhánh Sóc Trăng

Các dịch vụ tại PGD Vĩnh Châu ngân hàng Sacombank

 • In sao kê tài khoản
 • Kiểm đếm tiền
 • Lập lệnh chuyển tiền và Sec
 • Chuyền tiền lương theo lô
 • Dịch vụ thẻ
 • Thay thế đổi mới thẻ
 • Đảm bảo
 • Rút tiền mặt
 • Quản lý tài sản
 • Dịch vụ cho vay
 • Các dịch vụ ngân hàng quốc tế

Bản đồ đường đi đến PGD Vĩnh Châu

Sacombank gần PGD Vĩnh Châu