Ngân hàng Sacombank Bình Thuỷ Cần Thơ

Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Quận Bình Thuỷ.

Chi nhánh Sacombank ở Bình Thuỷ Cần Thơ

Sacombank PGD Bình Thủy
  • PGD Bình Thủy

    34A2 Kcn Trà Nóc 1, P. Trà Nóc, Q. Bình Thủy, Tp. Cần Thơ

  • Sacombank PGD Trà Nóc
    • PGD Trà Nóc

      34A2 Kcn Trà Nóc 1, Phường Trà Nóc, Quận Bình Thủy, Thành Phố Cần Thơ