Sacombank PGD Bình Thủy

 • Địa chỉ: 34A2 Kcn Trà Nóc 1, P. Trà Nóc, Q. Bình Thủy, Tp. Cần Thơ
 • Số điện thoại: 029 2381 1022
 • Số Fax: 029 2381 0523
 • Thông tin thêm:
 • Trực thuộc: Chi nhánh Cần Thơ

Các dịch vụ tại PGD Bình Thủy ngân hàng Sacombank

 • In sao kê tài khoản
 • Kiểm đếm tiền
 • Lập lệnh chuyển tiền và Sec
 • Chuyền tiền lương theo lô
 • Dịch vụ thẻ
 • Thay thế đổi mới thẻ
 • Đảm bảo
 • Rút tiền mặt
 • Quản lý tài sản
 • Dịch vụ cho vay
 • Các dịch vụ ngân hàng quốc tế

Bản đồ đường đi đến PGD Bình Thủy

Sacombank gần PGD Bình Thủy