Sacombank Ô Môn Cần Thơ

Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Quận Ô Môn.

Chi nhánh Sacombank ở Ô Môn Cần Thơ

Sacombank PGD Ô Môn
  • PGD Ô Môn

    958/6 26 Tháng 3, Phường Châu Văn Liêm, Quận Ô Môn, Thành Phố Cần Thơ