Sacombank PGD Ô Môn

 • Địa chỉ: 958/6 26 Tháng 3, Phường Châu Văn Liêm, Quận Ô Môn, Thành Phố Cần Thơ
 • Số điện thoại: 029 2366 5550,02923665570
 • Số Fax: 029 2366 5560
 • Thông tin thêm:
 • Trực thuộc: Chi nhánh Cần Thơ

Các dịch vụ tại PGD Ô Môn ngân hàng Sacombank

 • In sao kê tài khoản
 • Kiểm đếm tiền
 • Lập lệnh chuyển tiền và Sec
 • Chuyền tiền lương theo lô
 • Dịch vụ thẻ
 • Thay thế đổi mới thẻ
 • Đảm bảo
 • Rút tiền mặt
 • Quản lý tài sản
 • Dịch vụ cho vay
 • Các dịch vụ ngân hàng quốc tế

Bản đồ đường đi đến PGD Ô Môn

Sacombank gần PGD Ô Môn