Sacombank Long Biên Hà Nội

Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín có tổng cộng 2 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Quận Long Biên.

Chi nhánh Sacombank ở Long Biên Hà Nội

Sacombank PGD Ngô Gia Tự
  • PGD Ngô Gia Tự

    675 Ngô Gia Tự - Phường Đức Giang - Quận Long Biên - Tp.Hà Nội

  • Sacombank Chi nhánh Long Biên