Sacombank PGD Cầu Giấy

 • Địa chỉ: 18 Trần Đăng Ninh Kéo Dài, Cầu Giấy, Hà Nội
 • Số điện thoại: 024 3767 8228
 • Số Fax: 024 3767 8229
 • Thông tin thêm:
 • Trực thuộc: Chi nhánh Đông Đô

Các dịch vụ tại PGD Cầu Giấy ngân hàng Sacombank

 • In sao kê tài khoản
 • Kiểm đếm tiền
 • Lập lệnh chuyển tiền và Sec
 • Chuyền tiền lương theo lô
 • Dịch vụ thẻ
 • Thay thế đổi mới thẻ
 • Đảm bảo
 • Rút tiền mặt
 • Quản lý tài sản
 • Dịch vụ cho vay
 • Các dịch vụ ngân hàng quốc tế

Bản đồ đường đi đến PGD Cầu Giấy

Sacombank gần PGD Cầu Giấy